Architekt

Profesia architekta si vyžaduje veľmi silnú schopnosť a nadanie syntetizovať informácie a znalosti pochádzajúce z mnohých spoločenských a vedných oblastí. Architekt veľmi často zaujíma pozíciu team lídera a prostredníka nachádzajúceho sa uprostred skupiny špecialistov z rôznych technických a umeleckých oblastí.

Architektúra


Stránka bude pre vás dostupná o
 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds